Om Igelbodanytt

IGELBODADANYTT

Det pedagogiska fönstret

Denna yta har vi på Igelboda skola och förskola skapat för att visa vårt pedagogiska arbete.
Detta är vårt pedagogiska fönster ut till elever, föräldrar och allmänheten.
Här kan man se vad respektive klass arbetar med i olika teman eller enskilda arbeten.

Igelbodanytt är en möjlighet för pedagoger och elever att på ett inspirerande, utvecklande och effektivt sätt löpande kommunicera hur vi arbetar och lär. Igelbodanytt samlar alla skolans bloggar och förutom centrala publiceringar i ”Igelbodanytt” har man access till hur verksamheten bedrivs pedagogiskt i de olika grupperna.

Igelboda skolas hemsida däremot innehåller mer allmän information från skolan såsom organisation och övergripande nyheter. www.igelboda.nacka.se

Publicera för en publik – nätintegritet och mervärde

Bloggarna på Igelbodanytt skiljer sig i struktur i de olika årskurserna.
I de lägre årskurserna dokumenterar pedagogerna med bilder och texter. Eleverna skriver och gör egna reflektioner av sin skol- och fritidsvecka.

Vi anser att det finns mervärden i att publicera för en riktig publik. I interaktion med andra på nätet kan man öppna upp för fler infallsvinklar och möjligheter för ökat lärande. Det ger även en ökad förståelse för hur internet kan fungera ur ett kommunikativt perspektiv.

Vår ambition med att elever publicerar på nätet är att eleverna blir uppmärksamma på vikten av att ha ett eget ”personligt filter”, så att de lär sig att hantera sin integritet på nätet.

Vi tävlar i Webbstjärnan 

Vi har som målsättning att en eller flera grupper på Igelboda skola & förskola deltar i tävlingen Webbstjärnan varje läsår. Det är en lärorik process för såväl barn/elever som pedagoger att skapa en kommunikationsyta på webben och lära sig mer om vad det innebär när man kommunicerar publikt.