Om Igelbodanytt

IGELBODADANYTT

Det pedagogiska fönstret

Denna yta har vi på Igelboda skola och förskola skapat för att visa vårt pedagogiska arbete.
Detta är vårt pedagogiska fönster ut till elever, föräldrar och allmänheten.
Här kan man se vad respektive klass arbetar med i olika teman eller enskilda arbeten.

Igelbodanytt är en möjlighet för pedagoger och elever att på ett inspirerande, utvecklande och effektivt sätt löpande kommunicera hur vi arbetar och lär. Igelbodanytt samlar alla skolans bloggar och förutom centrala publiceringar i ”Igelbodanytt”  får man inblick i hur verksamheten bedrivs pedagogiskt i de olika grupperna.

Vi tävlar i Webbstjärnan 

Vi har som målsättning att en eller flera grupper på Igelboda skola & förskola deltar i tävlingen Webbstjärnan varje läsår. Det är en lärorik process för såväl barn/elever som pedagoger att skapa en kommunikationsyta på webben och lära sig mer om vad det innebär när man kommunicerar publikt.