Grej of The Day

Grej of the day
I klass 3B har vi små mikrolektioner på max 15 minuter, de kallas för grej of the day.
Vår fröken berättar kort om något ämne och visar en power point om vad som helst, kan vara spännande platser eller viktiga personer eller händelser. Vi får en ledtråd dagen före så att vi kan använda vår fantasi och” klura” ut vad det kan vara. vi skriver i vår egen GOTD bok. Vi måste skriva datum och vad det handlar om om en mening om ”grejen” och rita en bild. Vår stående läxa är att gå hem och berätta vad vi har lärt om idag. vi har en karta i klassrummet som vi markerar allt vi har pratat om. Kartan PresentationGOTD Wall