Miljörådet studerar vår källsortering

bild

Miljörådet promenerade upp till skolans miljöstation. Vaktmästare Eduardo visade oss var vi ska sortera våra sopor – papper, matavfall och övrigt. Igelboda skola har väldigt bra möjligheter till att sortera olika slags avfall.