Igelbodas skolgård – en fantastisk flora

idegranenNär man byggde Igelboda skola för snart 60 år sedan planerades floran med träd och buskar noggrant. Det gör att vi fortfarande har tillgång till stor artrikedom av träd och buskar här.
En av skolans pedagoger, Karin Eriksson, har kartlagt träden och på länken nedan kan ni läsa mer om artrikedomen på skolgården.
Klasserna har också fått adoptera ett träd runt vilket de hänger en skylt med trädets namn. Kartläggningen av gården gör att vi får fler möjligheter att använda skolgården i undervisningen.
Läs mer om skolans träd och buskar här.