Grej of The Day

Grej of the day
I klass 3B har vi små mikrolektioner på max 15 minuter, de kallas för grej of the day.
Vår fröken berättar kort om något ämne och visar en power point om vad som helst, kan vara spännande platser eller viktiga personer eller händelser. Vi får en ledtråd dagen före så att vi kan använda vår fantasi och” klura” ut vad det kan vara. vi skriver i vår egen GOTD bok. Vi måste skriva datum och vad det handlar om om en mening om ”grejen” och rita en bild. Vår stående läxa är att gå hem och berätta vad vi har lärt om idag. vi har en karta i klassrummet som vi markerar allt vi har pratat om. Kartan PresentationGOTD Wall

Bygglov på fritids?

På Igelboda Montessori har man på fritidshemmet Piren tagit fasta på ett spännande sätt att lyfta legobyggandet till ännu större möjligheter till att leka sig till kunskap. Barnen har fått möjlighet att söka ”bygglov” för att uppföra byggnader på ett uppritat landskap med vatten, land och utmarkerade tomter. Såhär fantastiskt kan det bli – roligt tycker vi!

bygglov

Korvgrillning och Kahoot på sportlovet

Under onsdagen så hann man med många varierande aktiviteter på Igelbodas båda fritidshem. Man hade gemensam korvgrillning till mellanmål på stora skolgården, men hann naturligtvis med att leka ute en hel del också.

Några av barnen fortsatte att göra egna ”Kahoots”. Ett populärt projekt bland årskurs 3-elever på fritids, där barnen via webben bygger egna frågesporter och sedan får kamraterna testa hur mycket de kan om just det ämnet.

kahoot1

kahoot2

Fjädernpristagare från Igelboda

4 februari hölls den för Nacka gemensamma kvalitetsdagen i Stadshuset. Där premierades flera pedagoger med ”Fjädernpriset”. De delade med sig av sina kunskaper och höll föreläsningar för gästerna. Från Igelboda fick Ansa Messner och Ingrid Wissting priset för sitt arbete med barn med särbegåvning. Artikeln kan ni läsa nedan. Vi på Igelboda skola & förskola gratulerar och är stolta över våra kollegor.               Olika_men lika inför lagen
 ansaingrid