Schoolsoft inloggning för vårdnadshavare

Hej!

Vi är nu en vecka in i höstterminen och det har varit en fin uppstart här på Igelboda skola & förskola.

Under denna termin ansluter vi på Igelboda skola & förskola, precis som alla andra kommunala skolor i Nacka till systemet Schoolsoft.

Du som är vårdnadshavare kommer att behöva en inloggningskod till systemet, för att kunna ta del av ditt barns utveckling och göra frånvaroanmälningar. Bifogat nedan så finns ett dokument som beskriver hur och när du kvitterar ut dina inloggningsuppgifter till Schoolsoft.

Schoolsoft för vårdnadshavare på Igelboda skola & förskola